AHRN – Myanmar ၁၅ႏွစ္ၿပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ

19

Jul
2018

Asian Harm Reduction Network (AHRN) – Myanmar သည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ၿပည္သူလူထုၾကားမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေလ်ာ႔ပါးေရးအတြက္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကာကြယ္ၿခင္း၊ ကုသၿခင္း၊ ပညာေပးၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ိဳးအၿမတ္မယူပဲေဆာင္ရြက္လာခဲ႔သည္မွာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ေၿမာက္ခဲ႔ ၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AHRN ဧ။္ ၁၅ ႏွစ္ၿပည့္အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသၿဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက ပါရန္ ေလးစားစြာၿဖင့္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

(၁) ၿပိဳင္ပြဲေခါင္းစဥ္

“ ၿပင္ဆင္ခြင့္ေပးပါ ”
ၿပိဳင္ပြဲေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာ ။ ။ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးကို သံုးစြဲလာမိၾကသူမ်ားၿဖစ္သည္။ စူးစမ္းလိုၿခင္းေၾကာင့္၊ အထီးက်န္ၿခင္းေၾကာင့္၊ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းေၾကာင့္၊ ၀မ္းနည္းၿခင္းေၾကာင့္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္းေၾကာင့္၊ ဆင္းရဲၿခင္းေၾကာင့္၊ ခ်မ္းသာၿခင္းေၾကာင့္ စသည္ၿဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဴးၿဖင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားၿဖစ္လာၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ မည္သူမ်ွ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲဖို႕ေမြးဖြားလာၾကၿခင္းမဟုတ္ေပ။ သူတို႕သည္ လည္းကၽြန္ေတာ္တို႕ကဲ႔သို႕ လူသားမ်ားသာၿဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုပဲ စိတ္ခံစားမွဳမ်ားရွိၾကသည္။ မူးယစ္ေဆးဧ။္ ေနာက္ ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမွဳေရး၊ မိသားစုေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္အေရးတို႕တြင္ အဆင္မေၿပမွဳမ်ား စြာၿဖင့္ စိတ္ထိခိုက္မွဳ၊ နာက်င္မွဳ၊ ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားစြာကို ခံစားေနၾကရသူမ်ားၿဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးသံသရာမွ ရုန္းထြက္လိုၾက သူမ်ားၿဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕ကိုလူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းက ဖယ္က်ဥ္ၿပီး လက္ညွိဳးထိုးေ၀ဖန္အၿပစ္တင္ေနမယ့္အစား ကူညီေဖး မေသာလက္မ်ားၿဖင့္တြဲေခၚၿပီး ၿပင္ဆင္ဖို႕အခြင့္အေရး ေပးသင့္ပါသည္။

(၂) ၿပိဳင္ပြဲဆုေၾကး
(က) ပထမဆု – ၇သိန္းက်ပ္ + ဆုတံဆိပ္
(ခ) ဒုတိယဆု – ၄သိန္းက်ပ္ + ဆုတံဆိပ္
(ဂ) တတိယဆု – ၂သိန္းက်ပ္ + ဆုတံဆိပ္
(ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု – ၁သိန္းက်ပ္ + ဆုတံဆိပ္ (၃)ဆု ေပးအပ္ခ်ီးၿမွင့္ပါမည္။
ဆုမ်ားကို ၀ါရင့္ဓာတ္ပံုပညာရွင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ AHRN ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးပါ၀င္ေသာ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ အကဲၿဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါမည္။ ထို႕အၿပင္ Final list တြင္ေရြးခ်ယ္ၿခင္းခံရေသာ ပံုမ်ားအား AHRN-Myanmar ဧ။္ Facebook page တြင္ ေဖာ္ၿပမည္ၿဖစ္ၿပီး ထိုပံုမ်ားထဲမွ “Like” အမ်ားဆံုးရရွိသူအား Popular Award ဆု – ၁သိန္း၅ေသာင္းက်ပ္ + ဆုတံဆိပ္ ထပ္မံခ်ီးၿမွင့္ေပးမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

(၃) ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရမည့္ပံုစံ
(၁) AHRN – Myanmar ဧ။္ Facebook Page (https://www.facebook.com/MyanmarAHRN/) အား “Like”` လုပ္ၿပီး မိမိ wall ေပၚတြင္ Public ႏွင့္ share လုပ္ရပါမည္။
(၂) မိမိယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပံုကို AHRN – Myanmar Page ဧ။္ Message box သို႕ အမည္၊ ႏိုင္ငံသားကဒ္အမွတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္တကြ ေပးပို႕ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါမည္။
(၃) ဆုအတြက္ ပမာဏေရြးခ်ယ္ၿခင္းခံရပါက ဓာတ္ပံု Original file ကို တပတ္အတြင္း ေပးပို႕ရပါမည္။ သတ္မွတ္ ရက္အတြင္း မေပးပို႕ႏိုင္ပါက ဆုစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ၿပီး အၿခားသူမ်ားအား အဆင့္ဆင့္အစား ထိုးေရြးၿခယ္ သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

(၄) ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

(၁) မည္သည့္ကင္မရာအမ်ိဳးအစားႏွင့္မဆို ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္။

(၂) ကာလာ၊ အၿဖဴအမည္း မိမိႏွစ္သက္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္။

(၃) Editing ၿပဳလုပ္ၿခင္းကို ခြင့္ၿပဳေသာ္လည္း ဓာတ္ပံုတြင္ရွိေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ထုတ္ပယ္ၿခင္း၊ မရွိေသာအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းၿခင္းတို႕အားခြင့္မၿပဳပါ။ သဘာ၀ထက္လြန္ကဲၿပီး အလြန္အမင္းၿပဳၿပင္ထား ေသာပံုမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။

(၄) မိမိကိုယ္တိုင္ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုၿဖစ္ရပါမည္။ ဓာတ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပသနာတစံုတရာေပၚေပါက္ လာပါက ၿပိဳင္ပြဲ၀င္သူဧ။္တာ၀န္သာၿဖစ္ပါသည္။

(၅) အၿခားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိၿပီးေသာဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ၿပၿပီးေသာပံုမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မၿပဳပါ။

(၆) ပံုအေရအတြက္အကန္႕အသတ္မရွိ ေပးပို႕ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္တစ္ဦးလ်ွင္ ဆုၾကီး(၁)ဆုႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁)ဆု (သို႕မဟုတ္) ႏွစ္သိမ့္ဆု (၂)ဆုအထိသာ ခံစားခြင့္ၿပဳသည္။ Popular Award ဆုကိုမူ ထပ္မံရရွိပါက ခံစားႏိုင္သည္။

(၇) AHRN-Myanmar ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရွိပါ။

(၈) ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က တရား၀င္သတင္းထုတ္ၿပန္ၿပီးမွသာ ၿပိဳင္ပြဲဆုရစာရင္းသည္ အတည္ၿဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲႏွင္႔ပတ္သက္၍အၿငင္းပြားစရာ တစံုတရာေပၚေပါက္ပါက ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ဧ။္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္သည္ အတည္ၿဖစ္သည္။

(၉) ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဓာတ္ပံုမ်ားထဲမွ Final list ၀င္ေသာပံုမ်ားႏွင့္ AHRN ဧ။္က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာပံုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ Catalog ထုတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားမွ အဆိုပါ အစီအစဥ္အား သေဘာတူညီရပါမည္။ ဓာတ္ပံု Catalog အား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားအတြက္ အသံုးၿပဳမည္မဟုတ္ပါ။ (အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿဖစ္ပါက ပါ၀င္သူမ်ား ထံသို႕ Catalog မ်ားကို အမွတ္တရအေနၿဖင့္ ေပးပို႕ပါမည္။)

(၁၀) ဆုရရွိေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို AHRN-Myanmar ဧ။္ လူထုက်န္းမာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ website, facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အသံုးၿပဳရန္ ခြင့္ၿပဳရမည္။ ဆုမရရွိေသာပံုမ်ားထဲမွ အသံုးၿပဳမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံုဆရာထံသို႕ ဆက္သြယ္ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

(၁၁) ၿပိဳင္ပြဲသို႕၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္ အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ သေဘာတူညီမွ သာလ်ွင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရန္ၿဖစ္ပါသည္။

(၅) ၿပိဳင္ပြဲပိတ္ရက္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၀)ရက္၊ ညေန (၄:၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႕ရပါမည္။

(၆) ဆုစာရင္းေၾကၿငာမည့္ရက္
ၿပိဳင္ပြဲပိတ္ရက္အၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ဆုစာရင္းမ်ားကို AHRN-Myanmar facebook page မွ တဆင္႔ ေၾကၿငာပါမည္။

(၇) ဆုခ်ီးၿမွင့္မည့္ရက္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလဒုတိယပတ္တြင္ၿပဳလုပ္မည္႕ AHRN ၁၅ႏွစ္ၿပည့္အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ ဆုခ်ီးၿမွင့္ၿခင္း အစီအစဥ္အား က်င္းပပါမည္။