AHRN Kachin Project Sites staff take part in Support Don’t Punish Campaign

01

Jul
2020
AHRN- ကချင်ပြည်နယ်ရုံးခွဲများမှ ဝန်ထမ်းများမှ ကူညီပါ-အပြစ်မပေးပါနဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်
********************************************************************
ဇွန်လ ၂၆ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော ကူညီပါ-အပြစ်မပေးပါနဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ကမ္ဘာနှင့် အဝှမ်း ကျင်းပလျက်ရှိရာ AHRN ကချင်ပြည်နယ်ရုံးခွဲများမှ ဝန်ထမ်းများမှလည်း ပါဝင်ခဲ့ ပါသည်။ ကူညီပါ-အပြစ်မပေးပါနဲ့ Logo ပါဝင်သော လက်ချုပ် နှာခေါင်းစည်းများကို ရုံး၊ ဆေးခန်းများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးပွဲများတွင် တပ်ဆင်၍ သဘော ထားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး logo ပါ လက်ချုပ်နှာခေါင်းစည်း အခု ၂၅ဝခန့်ကိုလည်း အထက်ပါ နေရာများသို့ တက်ရောက်ကြသူများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ လူနာများသို့ ဝေမျှပေးခဲ့ပါ သည်။
AHRN Kachin Project Sites staff take part in Support Don’t Punish Campaign
*******************************************************************
In June 26th, The World celebrates Support Don’t Punish Campaign and AHRN-Kachin Projects Office staff also contributed to the campaign. AHRN staff wore Hand-made face masks with the support don’t punish logo and showed their commitment in their daily activities at office, clinics, meetings, health education session. They also shared SDP logo printed face masks to communities who came to office, meetings, HE sessions and drug user clients who came to AHRN clinics.