အာရွေဒသဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအဖြဲ႔ (AHRN-Myanmar) ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဖူဆယ္ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ

17

Oct
2018

အာရွေဒသဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအဖြဲ႔ (AHRN-Myanmar) ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဖူဆယ္ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲအား ဇြန္လ (၁၆၊ ၁၇) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဖားကန္႔ရိွ ဆန္းၾကြယ္ဖူဆယ္ကြင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျပိဳင္ပြဲ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ AHRN (၁၅) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အား အမွတ္တရျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္ (၅) ျမိဳ႕နယ္ရိွ စီမံခ်က္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာေတြ႕ဆံုၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပြဲစဥ္တေလွ်ာက္အၾကိတ္အနယ္ျပိဳင္ဆိုင္ခဲ့ရျပီး ဗိုလ္လုပြဲတြင္ လက္ရိွခ်န္ပီယံလံုးခင္းအသင္းအား ဆိုင္းေတာင္အသင္းမွ အႏိုင္ရရိွျပီးေနာက္ ခ်န္ပီယံဆုအား ရယူသြားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။